Om misverstanden te voorkomen, vindt u hieronder de algemene voorwaarden bij het huren van een springkasteel.

Aansprakelijkheid:

  • Art 1. Schade veroorzaakt ten gevolge van verkeerd gebruik, wordt verrekend aan de huurder.Het gehuurde materiaal wordt in goede staat ontvangen en de huurder is verantwoordelijk voor alle schade vastgesteld na de huurperiode. Bij vaststelling van schade bij afhaling moet deze betaald worden door de huurder of zijn verzekering.
  • Art 2. Indien het springkasteel gestolen wordt onder de verantwoordelijkheid van de huurder dient de volledige aankoopsom + BTW betaald te worden binnen de 10 werkdagen. Bij diefstal wordt automatisch een aangifte gedaan bij de politie.
  • Art 3. De huurder is aansprakelijk voor gebeurlijke ongevallen en verantwoordelijk voor de veiligheid en het correct gebruik van de gehuurde goederen gedurende de volledige huurperiode. Als er na de huurperiode blijkt dat er ontbrekende of kapotte stukken zijn aan het verhuurde materiaal, zal de huurder deze vergoeden aan de nieuwprijs.
  • Art 4. Alle gebruikskosten met betrekking tot de gehuurde goederen zijn ten laste van de huurder.
  • Art 5. De verhuurder is nooit aansprakelijk voor ongevallen en/of beschadigingen aan derden.
  • Art 6. Bij overmacht kan de verhuurder het contract beëindigen zonder kosten. De verhuurder kan, indien nodig, de gehuurde goederen vervangen door gelijkaardige.
  • Art 7. De verhuurder behoudt zich het recht om bij slecht weer de verhuring niet te laten doorgaan.
  • Art 8. Door het ondertekenen van het contract geeft de huurder te kennen dat hij voorgenoemde afspraken ontvangen, gelezen en goedgekeurd heeft en deze strikt zal opvolgen.

Plaatsing:

Op een vlakke ondergrond. Op een zachte ondergrond. Gras is goed voor een val tot 60 cm. (Nooit in een zandbak plaatsen !) Plaats de opening naar het feest toe. Voor een beter toezicht. Achter het springkasteel staat een motor die al gauw een ruimte van 1.5m achter het kasteel nodig heeft.

Voorkomen van ongevallen

Toezicht van een volwassene. Overschrijd niet het aantal toegelaten kinderen. Respecteer de max. leeftijd. Schoenen uit ! Nooit het springkasteel aflaten indien er nog kinderen op aanwezig zijn. Niet op of aan de muren hangen. (deze dienen als steun, niet om op te klimmen) Geen extra speelgoed in het kasteel. Geen scherpe voorwerpen. Geen etenswaren.

Wat bij regen?

HET TOESTEL OPGEBLAZEN LATEN!

Indien het toch moet uitgeschakeld worden (hevige rukwinden en onweer): de stroom uitschakelen, de muren en de torens naar binnen plooien en vervolgens het springkasteel dubbelvouwen zodat er niet te veel water kan inlopen. Indien het toch open in de regen blijft liggen, sijpelt het water in het binnenste en onstaat er schade die door de huurder dient betaald te worden. Er wordt altijd een extra zeil meegeleverd om bij hevige regen over het springkasteel te leggen. Dit zeil moet goed bevestigd worden om zo het springkasteel te beschermen tegen regenschade.

Betalingsvoorwaarden

Er wordt contant betaald bij de levering van het springkasteel. Indien men een factuur wilt, wordt dit vooraf even meegedeeld. (bij reservatie)

Buitenpretje – tel. 0473/58 59 90 – contact